top of page

ŠKOLA RITMIČKE GIMNASTIKE

Opšte i predškolske grupe predstavljaju široku bazu razvojne gimnastike koju čine devojčice različitih uzrasta, razvrstane u nekoliko trenažnih grupa. Na ovom nivou se rad bazira na savladavanju programa osnovnih vežbi na kojima počiva ritmička gimnastika i bez kojih se ne može dostići takmičarski kvalitet. Treninzi se baziraju na razvoju koordinacije, pokretljivosti, spretnosti, relativne i opšte snage organizma, skočnosti i izdržljivosti. Poseban akcenat daje se pravilnom držanju tela, eleganci pokreta i usklađivanju pokreta sa muzikom, a kasnije se u rad uključuju i rekviziti: vijača, obruč, lopta i traka. Ove grupe ne nastupaju na zvaničnim takmičenjima, već se putem razrađenog sistema selekcije pripremaju za uključivanje u naredni nivo u cilju dalje pripreme za učešća na takmičenjima iz programa grupnih i individualnih vežbi.

IMG_9549.JPG
bottom of page